Privacy is een grondrecht

Uw privacy is belangrijk. Hoe wij om gaan met uw gegevens leest u hier.

Privacybeleid

Coco Nuts Hosting en Webdesign

Privacybeleid Coco Nuts Hosting en Webdesign

Vanwege een nieuwe Europese wet, voor betere gegevensbescherming, de AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) is ons privacybeleid aangescherpt. Wij beschermen je gegevens zorgvuldig en gebruiken je gegevens niet voor andere doelen. In ons privacybeleid kan je hier meer over lezen.

Coco Nuts Hosting & Webdesign, gevestigd in Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Gegevensbescherming loopt via eigenaar Bert Schipperijn. Deze is te bereiken via support@coconutshosting.nl en telefoonnummer 0641048584.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nement passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Elke klant heeft een eigen klantnummer waaronder de documenten worden opgeslagen. Elk vertrouwelijk klantdocument wordt daarnaast apart beveiligd met een wachtwoord. De gegevens online zijn beveiligd met een SSL certificaat en afgeschermd met een wachtwoord. Email correspondentie wordt via een beveiligd document voortgezet als het verder gaat dan enkel praktische afspraken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@coconutshosting.nl of bel 0641048584, de heer Bert Schipperijn. Met alle betrokken partijen zoals het beheer van de domeingegevens, zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Coco Nuts Hosting en Webdesign verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten (hosting, webdesign of intranet technologie) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Factuurgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens voor uw website of hosting
 • Uw gemelde storingen en klachten of opmerkingen van onze diensten
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens (landen), type apparaat (desktop, mobiel) (anoniem)
 • Bankrekeningnummer voor facturatie (opdrachtgever)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Coco Nuts Hosting en Webdesign (CNH) verwerkt alleen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou wanneer je zelf deze info verstrekt bij gebruikmaking van de
dienstverlening van CNH en/of toestemming geeft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Coco Nuts Hosting en Webdesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en Producten
 • Het beheren van uw domein en hosting pakket
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (Hosting, website, internet technologie)
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren; onze overeenkomst uit te kunnen voeren; Hosting, webdesign of internet technologie
 • Coco Nuts Hosting en Webdesign verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Coco Nuts Hosting en Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor gegevens aangeleverd voor onze hosting, webdesign of internet technologie. Zolang uw dienst bij ons loopt voor de hosting gegevens. Zolang als de belastingdienst dit noodzakelijk acht, op dit moment geld 7 jaar, betreffende facturatie gegevens. Je gegevens zullen door ons bewaard worden in een dossier en/of op digitale wijze.

Mocht u prijs stellen op afwijkende afspraken hieromtrent, dan kun je die aan ons kenbaar maken, zo mogelijk voorafgaande aan het tekenen van deze overeenkomst. Je verzoek wordt, voor zover mogelijk, door ons ingewilligd. Bepaalde administratieve gegevens die ook u kunnen betreffen, zoals facturen aan en de overeenkomst met de opdrachtgever dienen door mij zeven jaar bewaard te worden in verband met de wettelijke termijn die op grond van fiscale wetgeving daarvoor geldt. Conform het ZKM-privacyreglement heb je recht op inzage van het
dossier. Voor verdere informatie over de omgang met persoonsgegevens en de doelstelling van de gegevensverwerking verwijs ik je naar het ZKM Privacyreglement.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Coco Nuts Hosting en Webdesign verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting met uw toestemming. Derden op administratief- en ICT-gebied waarmee wij werken, doen dat onder strikte geheimhouding conform de ethische code van het NIP en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP/AVG). Deze afspraken zijn vastgelegd in schriftelijke documenten en dit privacyreglement.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Coco Nuts Hosting en Webdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Door het plaatsen van YouTube video’s, en het gebruik van sociale-media pictogrammen op de website wordt er mogelijk ook gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies. De social media knoppen hebben wij om u de optie te geven content te delen met uw netwerk.
Onze website heeft een ingebouwde functie waarmee de paginastatistieken worden bijgehouden. Het aantal paginabezoeken, hoe vaak een blog gelezen is, via welke ingang (direct of via social media) uit welk land en met wat voor apparaat. Allemaal volledig anoniem! Op jouw verzoek, na aanmelding versturen wij nieuwsbrieven via Mailchimp. Voor de aanmelding van onze nieuwsbrief vragen wij een e- mailadres dat alleen gebruikt wordt voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief? Dan kun je hiervoor de afmeld link gebruiken die onderaan de nieuwsbrieven staan of contact opnemen met support@coconutshosting.nl.

Daarnaast worden op deze website Google Analytics-cookies gebruikt. Er is hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Het IP-adres wordt geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ staat uit en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics- cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coco Nuts Hosting en Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@coconutshosting.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coco Nuts Hosting en Webdesign wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Heeft u vragen over het privacybeleid of de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken?
Dan beantwoorden we die graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 06- 41048584 en via support@coconutshosting.nl.