Nieuwsflash

De SVIR is met ingang van heden te bezoeken op www.svir.nl en ook per e-mail te bereiken onder dit nieuwe domein. Voorts is de samenstelling van het bestuur per 28 januari 2015 gewijzigd.

Nieuwe domeinnaam

Bij het nieuwe domein, www.svir.nl, hoort het volgende algemene e-mail adres: info@svir.nl. Voorts zijn de bestuursleden te bereiken middels de navolgende e-mailadressen:

  • Voorzitter: voorzitter@svir.nl
  • Secretaris: secretaris@svir.nl
  • Penningmeester: fiscus@svir.nl
  • Commissaris Extern: extern@svir.nl

Vooralsnog komen ook alle e-mails verzonden aan het oude domein (eindigend op @sv-ir.nl) nog aan. Ingeval u desondanks geen spoedige reactie ontvangt, verzoeken wij u om uw mail nogmaals te verzenden aan mailadressen met het (nieuwe) domein @svir.nl.

 

Bestuurssamenstelling

Met ingang van woensdag 28 januari 2015 is de samenstelling van het bestuur gewijzigd. De ALV heeft ontslag verleend aan de Commissaris Extern e.t.. Met ingang van voornoemde datum wordt deze functie waargenomen door Thommy ten Veldhuijs, naast diens functie als Penningmeester der SVIR.

 

 

Featured image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net