Met Bird & Bird naar de WIPO

WIPO is de centrale internationale organisatie binnen de Verenigde Naties die zich bezig houdt met het beheer van een groot aantal internationale verdragen op het gebied van de Intellectuele eigendom.

Initiatieven voor de verdere harmonisering van het intellectuele eigendomsrecht en de ontwikkeling van doelmatige internationale policies zijn kerntaken van WIPO.

De activiteiten van WIPO zijn van groot belang voor de internationale IE-praktijk van Bird & Bird. Daarom biedt Bird & Bird twee talentvolle studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan het Advanced Research Forum “Cultural and Legal Pluralism in IP Law” dat gehouden zal worden bij WIPO in Genève van 29 tot en met 31 mei 2012.

Tijdens het Research Forum zullen sprekers van WIPO, deelnemende universiteiten en specialisten uit de praktijk hun visie geven over de vernieuwing en mogelijke hervorming van het recht van de intellectuele eigendom.

Het seminar biedt de twee studenten de gelegenheid om als sprekers een bijdrage te leveren aan de discussie over culturele en juridische pluraliteit. Het thema van de studentenpresentaties luidt “Remix – the Use of Pre-Existing Material for New Intellectual Creations in Copyright, Patent and Trademark Law”. Voorts biedt het seminar de mogelijkheid om kennis te maken met WIPO-medewerkers, hoogleraren en studenten van andere universiteiten en praktijkjuristen uit verschillende industriesectoren. Daaruit zullen verdiepte inzichten in de internationale IE-praktijk en actuele problemen op het terrein van het IE-recht voortvloeien.

Aanmelden

Bird & Bird vergoedt de reis-, en verblijfskosten van de twee geselecteerde studenten.
Om deel te nemen aan de selectieprocedure, dien je een korte motivatie (max. 1 pagina A4) vergezeld van een CV en cijferlijsten (bachelor en master) in waaruit jouw visie betreffende het thema Remix in het auteurs-, octrooi- of merkenrecht blijkt.
Stuur je motivatie vóór 27 april a.s. per email naar prof. Martin Senftleben<mailto:%20martin.senftleben@twobirds.com>

Vervolgens zullen op woensdag 2 mei in de ochtend a.s. selectiegesprekken (in het Engels) met veelbelovende kandidaten plaatsvinden bij Bird & Bird.

Vervolg

Na de terugkomst van het WIPO Research Forum zullen de twee deelnemende studenten hun presentatie ook bij Bird & Bird houden. Deze presentatie zal plaatsvinden op vrijdagmiddag 15 juni a.s.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie