De een bot, de ander vangt bot.

Tekst: Benthe Nijhuis

In januari van dit jaar verhoogde president Maduro van Venezuela het minimumloon in zijn land met 67%. Na deze verhoging bedroeg het minimumloon 250.000 Venezolaanse Bolivar per maand, wat op dat moment uitkwam op ongeveer $3,61. Dat wil zeggen, technisch gezien werd bijna iedereen miljonair, terwijl een maand werk te weinig loon opleverde om een kilo vlees te kopen. Deze situatie dwong arme Venezolanen om creatief te worden om aan hun geld te komen, wat leidde tot een heropleving van het fenomeen gold farming.

Gold farming houdt in dat men een online game speelt om in dat spel geld te verzamelen, waarna andere spelers dit virtuele geld kopen voor echt geld. Het spel RuneScape zag een massale toestroom aan Venezolaanse spelers die tussen de 500.000 en 2.000.000 stukken virtueel goud per uur verdienen, wat vervolgens via online platforms verkocht kan worden voor $40 dollar per maand – 11x het minimumloon. In RuneScape geschiedt gold farming in 99,7% van de gevallen plaats door middel van bots: software die het verzamelen van geld, of het ‘level-uppen’ van vaardigheden automatiseren. Sommigen ruilen daarna het geld in voor Bitcoins, de cryptocurrency die ondanks grote schommelingen immer nog een stabielere munt is dan de Venezolaanse Bolivar.

Jagex, de ontwikkelaar van RuneScape, doet er alles aan om gold farming praktijken te stoppen. De ontwikkelaar heeft rechtszaken geïnitieerd en gewonnen tegen websites die een platform boden voor het handelen in het virtuele goud of het creëren van bots. De rechtszaken waren gebaseerd op vermeende inbreuken op de Digital Millennium Copyright Act door het gebruik van bots, auteursrechtinbreuken door het gebruik van afbeeldingen van Jagex en gederfde inkomsten door het verlies van spelers en verhoogde kosten voor klantenservice. Jagex zorgde er zo voor dat twee van de grootste platformen voor het verhandelen van virtueel goud en een ontwikkelaar van bots permanent uit de lucht gehaald werden.

In haar strijd tegen ‘real world trading’ en ‘botting’ besloot Jagex om niet alleen achter de makers en platformen aan te gaan, maar ook achter de spelers die gebruikmaken van deze diensten. Jagex begon met een ‘bot nuking day’, waarbij ze anderhalf miljoen bot accounts blokkeerden. Vervolgens dwong het bedrijf af dat PayPal informatie moest verstrekken over de identiteit van spelers die gebruik maakten van de software. Op 9 november 2011 stuurden ze een email naar deze vermeende bot-gebruikers met een aanmaning om te stoppen met ‘botten’. In deze email stond het volgende:

“Regardless of who you are or how long you’ve been with us, if you decide to cheat and bot ever again we will have no hesitation in: (1) permanently removing your account from our wonderful community in order to protect Jagex’s rights under the DMCA, and (2) naming you as a defendant in Jagex Limited v. John Does, which is a lawsuit based on DMCA violations that is currently pending in the U.S. District Court for the Central District of California (Civ. Action No. SACV11-00969-CJC)”

en

“Please note that this amnesty and settlement offer is protected under Fed. R. Evid. 408. If you ignore our offer and instead continue use botting software, we reserve

our rights to pursue statutory damages against you for between $200 to $2,500 per act of past, present, and/or future botting in accordance with 17 U.S.C. 1203(c)(3).”

Wat Jagex de spelers verwijt, is dat het gebruik van botting-software inbreuk maakt op het auteursrecht van Jagex onder de Digital Millennium Copyright Act. Om dit aan te kunnen tonen, moesten twee punten bewezen worden. Ten eerste moest Jagex aantonen dat er gebruik werd gemaakt van een ‘unauthorized software copy’, en ten tweede dat het gebruik van de botting-software valt binnen het auteursrecht. Met betrekking tot het eerste punt stelde Jagex dat het vermeend inbreukmakende gedrag plaatsvindt op het moment dat de computer van de speler de broncode van het spel kopieert naar het werkgeheugen van het apparaat. In de Verenigde Staten was deze constructie al eerder aangenomen in Chamberlain Group, Inc. v. Skylink Technologies, Inc (1993). Het tweede te bewijzen feit baseerden zij op regel acht van de gebruiksvoorwaarden van RuneScape, waarin staat dat elk ongeautoriseerd gebruik van het product geldt als een inbreuk op hun intellectuele eigendom. De wettelijke boetebepaling die zij benoemen in de email is dan ook een bepaling die auteursrechtinbreuken door het omzeilen van technische middelen tracht tegen te gaan.

Eerdere rechterlijke uitspraken die deze gedachtegang volgen zijn echter niet te vinden, slechts uitspraken die wijzen naar het gelijk van de bot-gebruikende speler. In de Blizzard vs. MDY Industries (2010) uitspraak van de 9th Circuit Court – waar het ging om vergelijkbare feiten – stelde de rechter dat softwareontwikkelaars meer rechten opeisen dan dat zij toebedeeld zijn. In de uitspraak werd geopinieerd dat: “any software copyright holder — could designate any disfavored conduct during software use as copyright infringement, by purporting to condition the license on the player’s abstention from the disfavored conduct”. De uitkomst van deze zaak was dan ook dat het gebruik van de botting software niet verboden was.

Jagex heeft dit geweten. Een half jaar nadat het de hierboven genoemde Jagex v. John Doe’s rechtszaak startte, moest het noodgedwongen een ‘notice of voluntary dismissal’ aanvragen bij de district court van California. Zo stierf RuneScape’s juridische strijd tegen spelers die bots gebruiken een stille dood. Om het even of zij dit doen voor hun plezier, of om een kilo vlees te kunnen kopen in een land dat geplaagd wordt door hyperinflatie en politieke crisissen.

Jagex en RuneScape zijn vaker het onderwerp geweest van interessante en spraakmakende rechtszaken.
– De Nederlandse Hoge Raad in 2012 het bestandsdeel ‘enig goed’ uit artikel 310 Wetboek van Strafrecht (Diefstal) zo uitgelegd dat virtuele voorwerpen uit multiplayer games hier ook onder vallen. In die zaak ging het om een amulet en masker uit RuneScape.
– Een speler uit de Verenigde Staten had een zaak aangespannen tegen RuneScape, omdat hij ‘gedempt’ was door een moderator. Dit zorgde ervoor dat hij niet meer kon communiceren met andere spelers. Volgens de speler had RuneScape op deze manier zijn vrijheid van meningsuiting beperkt. In zowel eerste aanleg als hoger beroep werd de zaak afgewezen.

 

Bronnen:

The Curious Case of Jagex v John Doe
Jagex nuking Bots suing Cheaters sends Official Warning
Real World Trading
MDY Industries, LLC v. Blizzard Entertainment, Inc., et al, 09-15932 – U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit 2009
RuneScape Rules
Bot Busting Update Legal Proceedings
MAI Systems Corp. v. Peak Computer, Inc., 991 F. 2d 511 – Court of Appeals, 9th Circuit 1993
RuneScape Bot nuking Event bans 1.5 Million Bots in one Day
Venezuela’s Paper Currency is worthless so its People seek Virtual Gold
Hoge Raad ECLI:NL:HR:2012:BQ9251
Gamer files Lawsuit claiming Muting violated his Human Rights loses badly
Jagex Terms of Service
U.S. Code Title 17 Chapter 12

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie