Reiscommissie 2019/2020

De reiscommissie staat dit jaar wederom voor de mooie uitdaging om een studiereis voor een groot deel van de SViR-leden te organiseren. Zij zal dit jaar weer op zoek gaan naar een bestemming die studenten zowel in informatierechtelijk als IE-rechtelijk opzicht veel te bieden heeft. Daarbij is het voornemen van de commissie om een nieuwe locatie uit te zoeken ten opzichte van de voorgaande reizen. De vorige bestemmingen van de SViR-studiereis waren achtereenvolgens Genève (2013), Alicante & Madrid (2014), Washington D.C. (2015), New York (2016), Tel Aviv (2017), Singapore (2018) en Seoul (2019). De reiscommissie zal ervoor zorgen dat ook dit jaar de studiereis een succesvolle afsluiting van het academische jaar vormt!

De reiscommissie 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:
● Sarah Chen
● Marco van de Vinne
● Fabian van de Wetering
● Maxime Riggs
● Bas Peper
● Daniël Soons

Redactiecommissie 2019/2020

De redactiecommissie vertegenwoordigt het literaire hart van de SViR! Zesmaal per jaar komt er een blog uit, geschreven door de redactiecommissie. De blogs hebben een wetenschappelijke, kritische en juridische insteek. Ook dienen de blogs voor de leden van de SViR, onze sponsoren en andere geïnteresseerden om op de hoogte te blijven van actuele onderwerpen binnen het informatierecht en het intellectuele eigendomsrecht.

Aan het einde van het studiejaar wordt de Inform@il uitgebracht door de redactiecommissie. Dit informatieve tijdschrift bevat zowel wetenschappelijke artikelen binnen relevante rechtsgebieden, als interviews, columns en verslagen over activiteiten van de vereniging. Naast uiteraard aandacht te geven aan de advocatuur en de advocatenkantoren die ons sponsoren, wordt ook aandacht besteed aan andere beroepen binnen de informatierechtelijke bedrijfstak.

De redactiecommissie 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:
● Maxim Ijsebrands
● Sander Kruit
● Danae Nagtegaal
● Michelle Seel
● Domenico Essoussi
● Benthe Nijhuis

Kascommissie 2019/2020

De kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging namens alle leden van de SViR en brengt daarvan verslag aan de ALV uit. De belangrijkste taak van deze commissie is het controleren van de jaarrekening en het financiële jaarverslag aan het einde van het verenigingsjaar. Daarnaast controleert de kascommissie de begroting aan het begin van het verenigingsjaar. Tot slot onderzoekt de kascommissie of de vereniging de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft nageleefd en kan zij (toekomstige) risico’s voor de vereniging signaleren. De penningmeester staat in contact met de kascommissie.

De kascommissie 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:
● Aniek Faber
● Jascha Dikker
● Stefan van Kolfschooten

Activiteitencommissie 2019/2020

De activiteitencommissie richt zich op het organiseren van activiteiten voor de leden van de SViR. Dit bestaat onder andere uit sociale activiteiten, inhoudelijke activiteiten (kantoorbezoeken, lezingen e.d.) en activiteiten die kunnen bijdragen aan een loopbaankeuze. Een streven van de commissie is om aandacht te besteden aan de pluriformiteit en diversiteit van de activiteiten.

De activiteitencommissie 2019-2020 bestaat uit de volgende leden:
● Tommy Fitzsimons
● Guido Grevink
● Luna Schumacher