Reiscommissie 2018/2019

De studiereiscommissie staat dit jaar wederom voor de mooie en ambitieuze uitdaging om
een succesvolle reis voor een groot deel van de SViR-leden te organiseren. Zij zal dit jaar weer op zoek gaan naar een bestemming die studenten zowel in informatierechtelijk als IE-rechtelijk opzicht het meest te bieden heeft. Daarbij is het voornemen van de commissie om een nieuwe locatie uit te zoeken ten opzichte van de
voorgaande reizen. De vorige bestemmingen van de SViR-studiereis waren achtereenvolgens Genève (2013),
Alicante & Madrid (2014), Washington D.C. (2015), New York (2016), Tel Aviv (2017) en
Singapore (2018). De reiscommissie is enthousiast om een reis te organiseren die het hoge
niveau van deze reizen zal evenaren of zelfs zal overtreffen. Hopelijk
vormt ook dit verenigingsjaar de studiereis weer een waardevolle afsluiting van het academisch jaar.

De studiereiscommissie van 2018-2019 bestaat uit de volgende leden:
● Hannah de Leeuw
● Janneke Popma
● Thijs Bakker
● Alexandra Bogaards
● Daniel Osterwald
● Gonnie Smelting
● Joep Bakker

Redactiecommissie 2018/2019

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het posten van een blog die één keer in de anderhalve maand uitkomt. De blogs zullen dienen voor de leden van de SViR en andere geïnteresseerden om op de hoogte te blijven van actuele onderwerpen binnen het informatie- en/of intellectueel eigendomsrecht.

Bovendien brengt de redactiecommissie aan het einde van het studiejaar het jaarlijkse tijdschrift de Inform@il uit. Dit informatieve tijdschrift bevat zowel wetenschappelijke artikelen over het informatierecht als interviews, columns en verslagen over activiteiten van de vereniging. Naast uiteraard aandacht te geven aan de advocatuur en de advocatenkantoren die ons sponsoren wordt ook aandacht gegeven aan andere beroepen binnen het

informatierecht. De Informail is bovenal een leuke en informatieve verzameling van artikelen en interviews voor alle leden van de vereniging en de sponsoren.

De redactiecommissie 2018-2019 bestaat uit:

● Julia van der Veen (voorzitter)

● Ayrin Hassani Barbaran

● Erwin Feenstra

● Hannah van Kolfschooten

● Naomi Appelman

● Sara Azerki

Kascommissie 2018/2019

De kascommissie controleert de boekhouding van de vereniging namens alle leden van de SViR en brengt daarvan verslag aan de ALV uit. De belangrijkste taak van deze commissie is het controleren van de jaarrekening en het financiële jaarverslag aan het einde van het verenigingsjaar. Daarnaast controleert de kascommissie de begroting aan het begin van het verenigingsjaar. Tot slot onderzoekt de kascommissie of de vereniging de toepasselijke
wettelijke bepalingen heeft nageleefd en kan zij (toekomstige) risico’s voor de vereniging signaleren. De penningmeester staat in contact met de kascommissie.

De kascommissie 2018-2019 bestaat uit:
● Mandy Erkelens
● Charlotte Woltering

Activiteitencommissie 2018/2019

De activiteitencommissie richt zich op het organiseren van activiteiten voor de leden van de vereniging. Deze zullen bestaan bestaan uit sociale activiteiten, inhoudelijke activiteiten en activiteiten die kunnen bijdragen aan loopbaankeuze. Een streven van de commissie is om aandacht te besteden aan de
pluriformiteit van de activiteiten.

De activiteitencommissie 2018-2019 bestaat uit:
● Akkeroos Kremers
● Anouk van Rijn
● Julie Visser
● Lisa Pennings
● Nadine Kok
● Riesa van Doorn
● Valentijn de Laet