Over

De Studievereniging voor Informatierecht, afgekort SViR, organiseert voor haar leden zowel studiegerelateerde als sociale activiteiten. Indien u meer informatie wilt over SViR, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

SViR geïntroduceerd in 500 woorden

 

 

Het IViR en Informatierecht
De studievereniging is nauw verbonden met het Instituut voor Informatierecht en de master Informatierecht.

IViR – Het Instituut voor Informatierecht (hierna: IViR) is een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
Zo’n dertig medewerkers doen onderzoek naar de juridische aspecten van de productie, opslag, verspreiding en het gebruik van informatie. Thans behoort het IViR tot de belangrijkste onderzoeksinstituten op dit gebied ter wereld. Naast onderzoek verzorgt het IViR onderwijs voor de rechtenfaculteit, in het kader van de master Informatierecht.

Informatierecht – De master Informatierecht is een selectieve master. Slechts een beperkt aantal gemotiveerde studenten kan hieraan jaarlijks deelnemen. De master kent als basis het thematische vak ‘Informatierecht’ en het vak ‘Intellectueel Eigendom’.
Tevens wordt een tweejarige Onderzoeksmaster Informatierecht verzorgd. Jaarlijks worden enkele studenten geselecteerd voor dit programma dat onder andere bestaat uit een buitenlandse specialisatie.

 

Oprichting van de vereniging
De SViR is in november 2011 opgericht door de vier studenten Raoul van de Laak, Edith van Lent, Michiel Oosterveld, Manon Oostveen en Bart van der Sloot, onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht, in het kader van de master Informatierecht.

Het initiatief kwam vanuit het IViR. Al enige tijd was er behoefte aan een studievereniging voor de studenten die de master Informatierecht volgen en zo naast het versterken van de onderlinge band door activiteiten meer inzicht te krijgen en betrokken worden bij de praktijk. Dit was echter ondanks een enkele poging tot dan toe niet gelukt.

 

Doel van de vereniging
De SViR is er om haar leden waardevolle ervaringen te bieden tijdens de master Informatierecht aan het Instituut voor Informatierecht. Er zijn twee elementen die het fundament vormen van de vereniging.

Academische gemeenschap – Ten eerste vormt de vereniging de academische gemeenschap buiten de collegebanken. Met de academische gemeenschap wordt bedoeld het collectief aan studenten, docenten en onderzoekers aan het IViR. Toch vooral moeten de leden de relaties onderling kunnen cultiveren binnen de vereniging. Het is een selecte groep, die hetzelfde doel nastreeft en in het kader van de studie vaak moet samenwerken in groepsverband.

Bedrijfsleven – Ten tweede creëert de vereniging een link met het bedrijfsleven door de leden een vollediger beeld te geven van wat het bedrijfsleven na de studie kan bieden.

 

SVIR wordt mogelijk gemaakt door:

 • Brinkhof
 • Van Doorne
 • IViR
 • IE-Forum
 • Stibbe
 • DLA
 • Considerati
 • Bird en Bird Coffee Break
 • Simmons Simmons
 • Klos CS
 • HOYNG
 • HOYNG