“Halvemaandemon”, “kleuterneuker” en “kontenbonkers”; uitspraken in het licht van de vrijheid van meningsuiting volgens art. 10 EVRM.

“Hier staat ‘Geert Akbar’, dat betekent ‘Geert is groter’. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is dat Geert groter is dan Mohammed de kleuterneuker. En Geert is groter dan Allah, de halvemaandemon. En zoals iedereen weet zijn Arabieren fervent kontenbonkers. En ze neuken kleine jongetjes. Dat is heel normaal in hun cultuur.”

– Robert de J.

Lees meer

Quality journalism in the digital age

In the good old days, when there were only traditional media forms, our news came from trained fact-checking journalists, who we could hold accountable for inaccurate reports. In the new digital era anyone can be a news reporter and “fake news” seems to be taking over. While the new digital world is often criticized, we tend to forget how valuable a digital forum is, where everyone is able to participate in a public debate. Additionally, where news is published that would otherwise have remained unexposed. It may feel like as if we have been let loose in an open digital field, but as with every bird that has just been freed from its cage: all we need to be able to see the truth with our own eyes, is learn how to fly. Instead of letting misleading news discourage us to look for truths all together, we must teach news-receivers how to use the internet and we must regulate the internet, whilst keeping the power in the right hands without restricting the freedom of speech and the press. Lees meer

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken: verdubbeling van het aantal meldingen in 2017 en de nieuwe AVG
Door Moniek Hakkenes van de Redactiecommissie

In 2017 zijn er 10.009 datalekken gemeld bij de AP, tegenover 5849 meldingen in 2016. Dat is een stijging van ruim 70%. Deze toename is volgens voorzitter Aleid Wolfsen enerzijds te verklaren door de toename van de bekendheid van de meldplicht en anderzijds het niet op orde zijn van de beveiliging binnen organisaties. Nog steeds wordt niet elk datalek gemeld bij de AP, experts gaan ervan uit dat het werkelijke aantal datalekken veel hoger ligt dan het aantal meldingen. Het niet melden kan voortkomen uit angst voor reputatieschade, maar kan ook liggen aan gebrek aan kennis omtrent de regelgeving. [1]

Lees meer

Heb jij jouw tweede Valentijn al gevonden?

“Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook”, klinkt een zwoele stem over de radio. Ik moet bekennen dat ik verbaasd reageerde, toen ik voor het eerst de reclame van SecondLove op de radio hoorde. SecondLove maakt reclame voor een buitenechtelijke relatie, voor een tweede sekspartner of onschuldig flirten met een ander. Mijn eerste reactie was: “Maken ze nou reclame voor vreemdgaan, zo open en bloot op de radio?” Toch blijkt SecondLove met meer dan 500.000 gebruikers een onverwacht succes te zijn. En daarbij, als het voor veel mensen een manier is om hun huwelijk in stand te houden, wie ben ik om dit te verbieden. Al in 1879 gaf Charles Darwin in ‘The Origin of Species’ aan dat polygamie één van de belangrijkste voorwaarden is voor de gunstige evolutie van een soort, dus ook van de mensensoort. Volgens Darwin zijn mensen van origine dus helemaal niet monogaam. Hier tegenover staat een grote groep mensen die de reclame van SecondLove onwenselijk achten. Maar liefst 60.000 mensen hebben een petitie ondertekend met als doel SecondLove reclames te verbieden.[1] Kees van der Staaij van de SGP probeert de reclame van SecondLove al jaren aan banden te leggen. Volgens van der Staaij zet deze reclame aan tot ontrouw in huwelijken en relaties.[2] Reclames voor schadelijke producten worden tenslotte ook ingeperkt. Tabaksreclame is verboden, echter een verbod op alcoholreclames kwam er niet. Wel besloot de branche alcoholreclames enkel na 21.00 uur uit te zenden.[3] De STER besloot in september 2016 hetzelfde te doen voor de uitzending van SecondLove reclames.[4] Of vreemdgaan net zo verslavend is als roken, zullen wij nooit weten. Dat het schade toebrengt, daarvan zijn de SGP en 60.000 andere mensen overtuigd. “Dat een aanzienlijke groep personen de reclame onwenselijk acht betekent echter niet dat de dienst verboden is en dat het maken van reclame verboden zou moeten zijn”, aldus de Reclame Code Commissie. Recent heeft het College van Beroep uitspraak gedaan in hoger beroep en uitgelegd hoe een dergelijke reclame beoordeeld dient te worden. Lees meer

Netneutraliteit: een vloek of een zegen?

Stel, je moet eigenlijk heel hard studeren voor de aankomende tentamens, maar in plaats daarvan besluit je dat het toch een beter idee is om de hele middag studie-ontwijkend-gedrag te vertonen en het nieuwe seizoen van die ene serie te binge-watchen. Maar wat nou als Netflix ineens veel langzamer laadt? Dit zou tegen netneutraliteit ingaan, het idee dat al het internetverkeer vrij en gelijk beschikbaar is voor iedereen. Internet Service Providers (hierna: providers) zoals Ziggo en KPN mogen bepaalde diensten geen voorrang geven, vertragen of toegang tot websites blokkeren.[1] Toch zou dit scenario zomaar eens werkelijkheid kunnen worden in de Verenigde Staten, met dank aan weer een pareltje uit de ideeënkoker van president Trump en zijn administration. Wat houdt dit precies in en heeft dit ook gevolgen voor ons in Europa? Lees meer

Blog ‘Rapist bastard’ – Waarde- of feitenoordeel? (Einarsson v.IJsland)

‘Rapist bastard’ – Waarde- of feitenoordeel? (Einarsson v.IJsland)

Door Christiaan Schuurs van de Redactiecommissie

Op 7 november van dit jaar oordeelde de tweede sectie van het EHRM in de zaak van IJslandse bekendheid ‘Egill Einarsson’ (ook wel bekend onder pseudoniemen zoals ‘Gillzenegger, DJ MuscleBoy of Big G’[1]) tegen IJsland. Het onderwerp van geschil was een Instagram-post waarop een foto van de aanvrager stond, die eerder was gebruikt ter illustratie bij een interview, bewerkt met een omgekeerd kruis en het woord ‘loser’ op Einarssons voorhoofd en met het bijschrift ‘fuck you rapist bastard’.[2] De verantwoordelijke voor de post, ‘X’, was kennelijk onder de indruk geweest dat alleen zijn volgers deze konden zien. In feite was de post echter openbaar en werd deze door een krant opgepikt en verder verspreid.[3] Einarsson verloor in iedere aanleg van de tot het hooggerechtshof uitgevochten civiele lasterprocedure.

Lees meer

Blog over de Sleepwet

Laten we ons meeslepen in een controlemaatschappij of valt het allemaal wel mee?

Het onderscheppen van Facebook-berichten, aftappen van telefoongesprekken, het verzamelen van jouw DNA in een geheime DNA-bank? Het is mogelijk onder de vernieuwde Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Er is veel kritiek op het wetsvoorstel, maar is het inderdaad zo negatief als het lijkt? Deze blog gaat in op de Sleepwet en kan mogelijk helpen bij jouw keuze bij het referendum op 21 maart 2018.

Lees meer

Politiek vs. Privacy: the battle continues

Privacy en de politiek, die twee liggen elkaar soms niet helemaal. Weet je het nog, dat wetsvoorstel waarin de bevoegdheden van de AIVD schrikbarend ver werden uitgebreid? De reacties op de bijbehorende internetconsultatie logen er niet om. Grote ophef ontstond over de mogelijkheid tot massale aftapping van al onze communicatie. Het wetsvoorstel werd aangepast, maar nog steeds niet naar volle tevredenheid. De bevoegdheid tot massasurveillance is gebleven en enkel aan iets striktere banden gelegd. Toch is het voorstel inmiddels aangenomen.[1] Wij burgers vinden het dan wel belangrijk dat onze privacy veilig wordt gesteld, maar in praktijk moet dit recht toch regelmatig wijken. Al helemaal als het om kwesties van nationale veiligheid gaat.

Lees meer

Fake news, Europa aan zet

We hebben er allemaal mee te maken: fake news. Al was het maar omdat we massaal artikelen van De Speld liken op Facebook. Fake news heeft ook een minder lollige kant, die van het verkeerd informeren van burgers.

Lees meer

Michael Qiaodan en het Chinese merkenrecht

Mijn favoriete intellectuele eigendommenblog is de IPKat.[1] Dit blog publiceert dagelijks over ontwikkelingen in het (voornamelijk) Europese intellectueel eigendomsrecht, met een nadruk op internet. Een van de interessantste dingen aan het blog is dat het bestaat uit een zeer diverse groep juristen, waardoor niet alleen grote EU rechtspraak besproken wordt, maar ook de consequenties ervan in de verschillende lidstaten de revue passeren. Dit alles wordt gecombineerd met de absolute essentie van het wereldwijde web: kattenplaatjes!!! Genoeg lofzang.

Lees meer