Over Duitse wifi en de terugkeer van Lady Gaga

Lees de eerste blog van de Redactiecommissie 2016/2017 hier! Halfvier ‘s nachts, dronken en hongerig; je hebt in weinig anders zin dan een matige hamburger wegpersen en gedachteloos anderhalve kilometer Facebook omhoog swipen. Je ploft neer in de Burger King en net wanneer het guilty pleasure festijn losbarst staat er een vreemde tegenover je die de ultieme levensvraag stelt: Gaat u akkoord met de algemene voorwaarden? Vul hier uw NAW-gegevens in en dan krijgt u zo het wifi-wachtwoord. De zaak Mc Fadden Exact één dag nadat Jean-Claude Juncker in zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ toespraak verkondigt dat elk Europees stads- en dorpscentrum in 2020 gratis wifi zal hebben (1) komt de klap uit Luxemburg. Op 15 september van dit jaar wees het Hof van Justitie arrest in de zaak Mc Fadden v. Sony. (2) Het Landgericht München wist geen raad met de verspreiding van illegaal materiaal via open wifi-verbindingen en legde het Hof de vraag voor of aanbieders van een (open) wifi-netwerk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor illegale activiteiten via dat netwerk. Werkend met een richtlijn uit het jaar nul, probeert het Hof de gemoederen te sussen tussen de internetpiraten en de platenlabels; tussen de vrijheid van informatiestromen en de bescherming van intellectuele eigendommen. Het Hof komt met twee conclusies. De eerste zal Juncker goed doen: aanbieders van open wifi-netwerken vallen onder artikel 12 van de E-Commercerichtlijn (3) en zijn daarmee niet aansprakelijk voor de informatie die zij doorgeven. (4) Dit betekent in principe bevestiging van de bescherming van tussenpersonen in de richtlijn (5) en groen licht voor project open wifi Europa. Met zijn tweede conclusie komt het...

War over chocolate

Op 16 september 2015 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan in de zogenoemde KitKat-zaak. Het verkrijgen van een vormmerk blijkt, net als in deze zaak, niet eenvoudig te zijn. De Zwitserse chocoladeonderneming Nestlé heeft in 2011 de bekende vier-vingerige chocoladewafel met daarop het woordmerk KitKat laten inschrijven als vormmerk. Daar stelde het Engelse bedrijf Cadbury al snel bezwaar tegen in. Deze actie van Cadbury kwam niet geheel als een verrassing, daar de twee concurrenten al jarenlang in een hevige concurrentiestrijd zijn verwikkeld. Naar mijn mening smaakt KitKat net iets beter, maar dat terzijde. De Engelse High Court of Justice kon van de feiten geen chocolade maken en besloot daarop enkele vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.               Bron foto:Phil Coomes Juridisch kader In de voedingsindustrie wordt naast het gebruik van woord- en beeldmerken, veelvoudig gebruik gemaakt van bijzondere vormen om zo hun voedingswaar een eigen, herkenbaar gezicht te geven. Niet alleen Nestlé heeft getracht een chocoladeproduct als merk te laten registreren. In 1998 heeft Toblerone met succes de welbekende driehoekige chocoladereep, je weet wel die reep die je na aankomst op Schiphol toch nog even in je koffer propt, laten inschrijven als vormmerk. Toch blijkt het verkrijgen van een vormmerk in de praktijk erg lastig te zijn. Om een merk te kunnen registreren dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De eerste voorwaarde is die van de grafische voorstelling. Deze voorwaarde is uitgewerkt in het Sieckmann-arrest en houdt kort gezegd in dat een teken voor grafische voorstelling vatbaar is wanneer...

Tinker, Tailor, Soldier, Schrems

Voor degenen die aanwezig waren bij de Big Brother Awards 2015 was het een lichte teleurstelling. Hoewel was aangekondigd dat hij er in persoon zou zijn moest het publiek genoegen nemen met een geprojecteerde Schrems, die via Skype werd geïnterviewd. De teleurstelling werd enigszins verzacht door het besef dat Max Schrems slechts een gewone student was. Een gewone student die een gigantisch effect heeft gehad op de privacy en het dataverkeer in Europa door een combinatie van doorzettingsvermogen en toeval. De feiten Het begon op 25 juni 2013 toen Max een klacht indiende bij de autoriteit voor databescherming van Ierland. Hij was het niet eens met het feit dat Facebook zijn gegevens verstuurde naar Amerika. Schrems diende zijn klacht in Ierland in omdat in dat land het Europese kantoor van Facebook is gevestigd. De timing van de jonge Oostenrijker zal te maken hebben gehad met het feit dat Edward Snowden drie weken ervoor documenten van de NSA had gelekt. Het PRISM-programma dat daarmee de in publiciteit kwam, maakte het voor de veiligheidsdienst mogelijk om via bedrijven als Facebook, Google en Apple de persoonsgegevens van miljoenen gebruikers te achterhalen. Daaronder bevonden zich uiteraard ook genoeg Europeanen. De Ierse autoriteit voor databescherming weigerde de klacht van Schrems te behandelen. Zij verwees naar een beslissing van de Europese Commissie, de zogenaamde ‘safe harbour decision’. Daarin had de Commissie uitgemaakt dat het met de bescherming van Europese persoonsgegevens in Amerika uitstekend was gesteld en dat de lidstaten met die verklaring maar genoegen moesten nemen. Tot die beslissing was zij gekomen na een overeenkomst met de Amerikaanse overheid. Het is verwonderlijk dat de tekst...

Nieuwe Blogpost online: IE-Snacks

Wie heeft er zin in een luchtig stukje over grappige IE-zaken uit het afgelopen studiejaar? Deze maand op het Blog Menu staan de IE-Snacks, geschreven door Rosanna Funnekotter. Zij verzamelde een aantal opmerkelijke en grappige IE-zaken en geeft daar haar ongezouten mening over. Benieuwd? Lees em...

Nieuwe blogpost online!

Lees de blogpost. 3D-printen & het intellectuele eigendomsrecht Lees de nieuwe blogpost...