Bestuur 2017-2018

Van links naar rechts: Evelijn van Wanroij, Allard Koers, Sela Kooter, Daisy Termeulen.


Het SViR-bestuur voor 2017/2018 bestaat uit:


 

Voorzitter
Sela Kooter// voorzitter@svir.nl

Sela Kooter is dit jaar voorzitter van de SViR. Zij heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid vorig studiejaar afgerond aan de UvA. Haar interesse voor informatierecht ontstond onder andere op haar uitwisseling in Barcelona waar zij het vak Cybersecurity heeft gevolgd aan ESADE Law School. Dit gaf haar inspiratie voor het onderwerp van haar bachelorscriptie, waarin zij heeft onderzocht of de informatieverplichting neergelegd in artikel 33 en 34 Wet Bescherming Persoonsgegevens nog toereikend is. Door het schrijven van haar bachelorscriptie werd voor Sela nogmaals bevestigd hoe dynamisch en uitdagend zij dit rechtsgebied vindt. De Master Informatierecht ziet Sela als een cruciale eerste stap om zich in dit rechtsgebied verder te ontwikkelen en zij ziet een bestuursjaar bij SViR als een waardevolle toevoeging.

Secretaris
Evelijn van Wanroij // secretaris@svir.nl

Evelijn van Wanroij vervult dit jaar de rol van secretaris binnen het SViR-bestuur. Haar taken zijn onder andere het contact met de leden van de SViR en het begeleiden van de Redactiecommissie. Evelijn heeft haar bachelor  behaald aan de Universiteit van Utrecht. Na een halfjaar werken bij ABNAMRO-Lease en reizen was zij klaar voor de volgende stap: de master Informatierecht aan de UvA. Deze master sluit perfect aan bij haar interesse in de online-wereld en de informatiemaatschappij. Deze interesse heeft zij onder andere ontwikkeld door het schrijven van papers en artikelen over dit onderwerp tijdens haar bacherlor. Een bestuursjaar bij de SViR zal ervoor zorgen dat zij zich naast de theorie ook bezig houdt met praktische zaken rondom het informatierecht wat een verrijking zal zijn voor haar masterfase.


Penningmeester
Daisy Termeulen // penningmeester@svir.nl

Daisy Termeulen bekleedt dit jaar de functie van penningmeester. Ze zal zich voornamelijk bezig houden met de inkomende en uitgaande geldstromen van de SViR. Daisy heeft de bachelor Rechtsgeleerheid afgerond aan de Universiteit Leiden. Na een half jaar aan de Universiteit van Bologna te hebben gestudeerd, waar zij onder andere het vak Copyright Law volgde, is ze zich gaan verdiepen in het IE- en informatierecht. Na twee stages te hebben gelopen bij advocatenkantoren die zich specialiseren in deze rechtsgebieden wist ze zeker dat de master Informatierecht iets voor haar zou zijn. Een bestuursjaar bij de SViR ziet ze als een waardevolle aanvulling op haar masterfase.

Commissaris-extern
Allard Koers// extern@svir.nl

Allard koers is dit jaar de Commissaris Extern van de SVIR. Hij heeft zijn bachelor diploma aan de Universiteit Leiden behaald en een semester gestudeerd aan Monash University in Melbourne.
Tijdens deze exchange is zijn interesse voor het merken- en intellectuele eigendom gewekt. Naast zijn studie werkt Allard als baliemedewerker bij de afdeling burgerzaken en is hij campusrecruiter bij een detacheerder. Allard zal dit jaar namens de SVIR sponsorovereenkomsten sluiten en de studenten informatierecht de mogelijkheid bieden in contact te komen met potentiële werkgevers.

SVIR wordt mogelijk gemaakt door:

 • Brinkhof
 • Van Doorne
 • IViR
 • IE-Forum
 • Stibbe
 • DLA
 • Considerati
 • Bird en Bird Coffee Break
 • Simmons Simmons
 • Klos CS
 • HOYNG
 • HOYNG